OHLASY, NÁZORY, MEDIA

Napsali nám...

Návštěvní kniha

SLOVO KAPELNÍKA

Vážení návštěvníci těchto stránek vězte, že jsem si neodpustil vyhradit si zde trochu místa ke svým postřehům, úvahám, názorům a reakcím na události kolem kapely i v prostoru širším. Uvítám i vaše příspěvky k uvedeným tématům. Reagovat můžete níže e-mailem nebo výše v návštěvní knize. Jen prosím nezapomeňte, že pokud má být vaše sdělení považováno za seriózní názor, nemělo by být v rozporu s elementární slušností, nezpochybnitelnými fakty ani se základními principy zdravého rozumu (lapidárně řečeno, ať to pokud možno není sprosťárna, lež nebo blbost, na ty se totiž špatně reaguje), ale to už záleží na každém přispívateli.

Zdraví vás Standa Uhlíř

Reagovat můžete ZDE 

Moje pohádky

Jak Andrej redukoval úřednictvo (silvestrovská pohádka) (31.12.2017).
Bylo nebylo. V jedné dříve demokratické zemi se za pomoci pomateného krále zmocnil vlády nad zemí bývalý příslušník represivního aparátu sousední země, ze které uprchl před spravedlností, jménem Andrej B. (pozor nezaměňovat s John B., to byla loď nebo Silver B., takový hrdina on zase není), přezdívaný též Koblihář, Buryáš nebo také Soryják. Kromě toho je podezřelý z řady zlodějen a dalších nepravostí. Ve své nové zemi se vnutil do přízně obyvatel, kteří mu posléze svěřili místo strážce státní pokladny a po dalších čtyřech letech jejich obelhávání se usadil v křesle nejvyššího vládce. V zemi do té doby platilo, že jakákoliv vláda, byť s podporou krále, musí napřed získat důvěru shromáždění volených zástupců lidu a potom teprve může začít vládnout. Andrej si ale do své vlády nominoval loutky ze své pofidérní družiny nevalné pověsti zvané Anofert a pár dalších jemu bezmezně oddaných (všeho)schopných slouhů.  S jejich pomocí začal okamžitě provádět čistky ve správním aparátu země. Obyvatelstvu se snažil vnutit myšlenku, že tak koná pro jejich dobro, ušetří tak spoustu peněz za platy vyhozených úředníků a ty pak rozdělí lidem. Mnozí mu to dokonce uvěřili. Jaké ale bylo překvapení, když vyšlo najevo, že se žádná úspora vlastně nekoná, ale Andrej B. se tím pouze zbavuje svých názorových odpůrců, například těch, kteří si ho v dřívějším vládním období dovolili přehlasovat. Tím se měli dopustit těžkého hříchu, za který jim Andrej (ač je to pouze v pravomoci Boha) udělil trest exkomunikace ze správy země. Příkladem může být velitel odborné vládní sekční družiny pro bádání,  zkoumání a objevy, kteréžto disciplíny tato země dříve považovala za jednoznačně perspektivní. Andrejovi ovšem ďábel našeptal, že je to černá díra na peníze a je třeba se pomstít. Sotva dosedl do vládního křesla, okamžitě zrušil celou tuto sekci se všemi úředníky, kteří tam spolu s Radou pro vědecké bádání odvedli za uplynulé čtyři roky spoustu užitečné práce.  Na obhajobu této svévole vedl plamenné řeči o zeštíhlování státní správy a úspoře peněz za platy vyhozených úředníků. Opojen stejným bludem se tetelil na svém hradě i pomatený bájně lhavý král. Ale ouha, jeden z loajálních vysokých úředníků se podřekl, že všichni úředníci ze zrušených míst jsou převáděni na jiná volná místa v rámci téhož úřadu nebo na jiný úřad patřící ke správě země. Jinak by jim totiž muselo být poskytnuto poměrně vysoké odstupné podle platných pravidel pro zacházení se služebnictvem, což by sice nebylo tak moc, ale každá korunka pro Anofert dobrá. Výsledkem tak je nula, která od nuly pojde. Reálný úbytek úřednictva ve správě země se po této rošádě dá spočítat na prstech jedné, maximálně obou rukou. Vládní i králův mluvčí nebo Andrejem B. vlastněné noviny to vydávají za obrovský úspěch a někteří občané dokonce tleskají. Kam až to ta těžce zkoušená země dobačuje, zatím není jasné. Zazvonil zvonec, ale pohádkám zřejmě nebude jen tak konec.

Jak Andrej zvyšoval důchody seniorům (moje pohádka č.2) (02.01.2018).
Ve středu evropského kontinentu ze tří stran ohraničená horami a hvozdy leží země zvaná Těžko nebo tak nějak. Nedaleko jejího hlavního města, v oblasti kde už jsou patrné první náznaky bývalých lesů a v létě se tam pole jen žlutí, se nachází jedna malá polozapomenutá vesnička. Žijí tam většinou lidé vyššího věku, protože ti mladší se v touze po lepším životě postupně odstěhovali za prací do zahraničí, do hlavního města nebo aspoň do jeho bezprostřední blízkosti. V poslední den roku se v místní omšelé hospůdce sešla společnost skládající se převážně ze seniorů, aby zde v rámci svých omezených možností a s neutuchající nadějí, že bude líp, přivítala příchod roku dalšího. Hospodský Jarda Darda roznášel desetistupňové pivo a naléval lihovinu, které se kdysi smělo říkat rum. Ke všeobecné pohodě přispívali místní harmonikář, přezdívaný Arytmik a podporovaný starým notorickým kuřákem Hulínským a jeho obstarožní, několik režimů pamatující malou bicí soupravou. Hospůdkou se s přibývajícím časem a postupující konzumací levného alkoholu začalo ozývat i něco jako zpěv. K dobré náladě se pokusil přispět obecní trouba Fánynek, když si stoupl na stůl a zvolal: „Vidíte, a za toto blaho, které tu společně prožíváme, může nový vládce Andrej B. Nevím, jak vám, ale mně k důchodu přidal skoro pět stovek !“. Zpěv utichl a několika stran se ozvalo: „No jo, no jo, mně taky, mně taky !“, následované spontánním: „Sláva Andrejovi, našemu zachránci a spasiteli !“. Když nadšení trochu opadlo, v rohu hospody se zvedl do té doby nenápadný človíček v obnošeném saku a mírně pravil: „Ale vážení, já jsem řadu let, než mě vyhodili, působil jako pomocný archivář v sídle vlády. Archivoval jsem i zápisy a nařízení z vládních jednání. Dříve tam bylo dokonce napsáno i to, jak který člen vlády hlasoval. Mohu vás na základě oficiálních dokumentů ujistit, že o zvýšení vašich penzí se nepostaral žádný Andrej, ale výhradně pánové Bóža Denšestý a Pája Bradabíla. Andrej B. byl jako správce státní kasy proti podobnému rozhazování.“ Ozvalo se nesouhlasné mručení, jako „ale my máme jiný názor“ , „to není pravda“ , „největší zloděj je Kalousek“ apod. Archivář zaplatil, potichu se vytratil a zábava pokračovala nerušeně dál. Až chvíli před půlnocí vtrhla do hospůdky skupina několika podivných ženštin v extravagantních úborech barvy řepkového květu vzdáleně připomínajících dlouhé dámské šaty. Důchodci oněměli, když ženštiny začaly tenkými hlásky skandovat „Andrej je Bůh“ nebo „Ať žije Andrej“. Když pak rozvinuly transparenty s nápisy „S Anofertem na věčné časy“ a „S Andrejem vzhůru ke světlým zítřkům“, jednomu střízlivějšímu senioru to něco připomnělo a vykřikl: „Ale vždyť vy jste Jezinky, co obelhaly jelena Zlaté parohy a unesly Smolíčka Pacholíčka !“. Ostatní přítomní to nevydrželi, chopili se svých francouzských holí, ulámaných noh od stolů od minulé taneční zábavy, prázdných lahví a půllitrů, košťat, smetáků, jednatel místních myslivců si dokonce vzpomněl, že má ve výčepu od poslední leče uloženou flintu, a proradné Jezinky z hospody hnali a hnali až za hranice vesničky. Jeden ze seniorů se zamyslel a řekl: „Že by ten podivný archivář měl pravdu ?“.

Moje komentáře

Bída české novinařiny (31.12.2018)
V neděli 30.12.2018 jsem na Radiu-Plus ČRo vyslechl debatu tří účastníků Romana Jocha, Erika Besta a Radka Kubička. Zpočátku jsem si myslel, že se ČRo spletl v datu a chtěl tuto diskusi vysílat o den později tj. na Silvestra, popř. na Tři krále (jeden byl lepší než druhý) nebo na Apríla. To by ovšem v té diskusi musela být aspoň špetka vtipu. Čím déle jsem to poslouchal, tak jsem zjišťoval, že vtip to postrádá úplně, zato se to hemží hloupostí a servilností k současným mocným, neřku-li přímo babišovsko-zemanovskou propagandou. Několik perel z ní uvedu. Vynechám Erika Besta, který už tak má značně pošramocenou pověst, ale přesto byl z těch tří poměrně nejobjektivnější. Radko Kubičko tvrdil, že Miloš Zeman umí vládnout. Zapomněl ovšem přidat aspoň jeden argument, k čemu bylo jeho vládnutí (ve funkci premiéra, předsedy sněmovny a prezidenta) až dosud dobré. Mně se naopak vybaví Bamberg, Olovo, Lidový dům, Štiřín, Český dům v Moskvě, Kavan, Šlouf, Srba-Slonková, Mrázek, oposmlouva, Konsolidační agentura, Grégr, Čuba, kšefty s Babišem, úřednická Rusnokova vláda, kancléř bez prověrky, poradce s vazbou na Rusko, poradce čínský t.č. nezvěstný, jen tak namátkou, všechno dost nestandardní. K tomu bych přidal lhaní, aroganci, mstivost, rozdělenou společnost a příklon země k východu. Dále pan Kubičko podotknul, že opoziční strany "demobloku" a Piráti nemají žádný program až na jediný, a to je antibabiš, přesně jak to tvrdí sám Babiš ve své prchalovské PR propagandě. Lídři těchto stran Bělobrádek, Kalousek nebo Gazdík jsou prý "odvaření", Piráti nečitelní a Petr Fiala není žádná osobnost. Vůbec ho zřejmě nenapadlo, že spravovat slušně a poctivě tuto zemi je také program. V jeho rámci jmenovaným vůbec nepřijde možné spojit se s premiérem trestně stíhaným za dotační podvod, podezřelým z masívního střetu zájmů, daňových úniků, který má navíc kontroverzní minulost agenta StB a neprůhledného zbohatnutí. Jestli si pan Kubičko nevšiml, tak se jedná o poslední, téměř zoufalou snahu o zachování zbytků politické kultury. Jednu poznámku hodnou silvestrovského vtipu jsem přece jen zaznamenal, a sice že Andrej Babiš přece neovládá žádná media, ani MF nebo LN, protože je má ve svěřeneckém fondu. Zkuste si někdy poslechnout pány Plesla nebo Léko, popř. si něco od nich přečíst ! Pan Joch by místo nevýrazného Petra Fialy raději viděl v čele ODS osobnost typu Václava Klause jr. K tomu bych zmínil, že Petr Fiala pomohl resuscitaci ODS hlavně tím, že jí vrátil věrohodnost, odstřihl ji od kmotrů a upozadil vliv protievropských politiků typu Zahradila a právě VK juniora. Jako profesionální politolog se mohl nekompetentními výroky všech tří docela bavit. A vyčítat mu, že je profesor nebo dokonce příslušník nějaké kavárny, to už je opravdu pod úroveň. Stejně tak, jako kritizovat profesora Drahoše, že se v kampani choval slušně, nepoužíval lži, podpásovky a nechutné útoky jako jeho protikandidát. O neprůhledném financování kampaně MZ žádná zmínka. Fair play a morálka je zřejmě něco z říše snů. Tak nevím nebo možná tuším, co tento triumvirát svým vystoupením vlastně sledoval. Oblbnutí ještě neoblbnutých voličů ? Vím ale, že kdo mě zklamal, je Radko Kubičko. Možná by se měl, pokud mu René šlape na přezky a on nechce úplně ztratit tvář, poohlédnout po jiném důstojnějším uplatnění, jak je mi situace v ČRo líto. Radio-Plus jsem dosud považoval za seriózní součást veřejnoprávního media. Ale vezmu-li Radio Vltava a osud Petra Fischera ...

ANOfert kouzla zbavený (07.09.2017)
Babiš i Faltýnek si ten včerejší trapas ve sněmovně mohli ušetřit, to ovšem lidé jejich ražení nedokáží. Tak brečeli, sice dobře, ale na špatném hrobě. Sněmovna není fórum pro hodnocení viny nebo neviny. Slušný člověk by se v případě své neviny a "zpackané" žádosti o vydání, která se netýká politické činnosti, obsahuje pouze lži a žádné důkazy, usmál a v klidu řekl. Tak si mně vydejte, policie ani soudy proti mně nemají šanci a já jdu pracovat pro lidi. Tím to mělo skončit. Místo toho jsme slyšeli hysterii, paranoické lkaní, urážky a napadání policie, do nekonečna opakované "důkazy", jak je ta žádost lživá, poukazování na jiné nesouvisející kauzy atd. Poslanci ANO nám pak neustále dokazovali, jak pochybné charaktery si Babiš přivedl do sněmovny a do vlády. Ve spikleneckých teoriích a podrývání právního státu vynikal ministr (ne)spravedlnosti Pelikán, čímž jen naplňoval obsah rčení o kozlu a zahradníkovi. Korunu celé nesmyslné diskusi dali jistý ředitel knihovny Procházka, který se ve své oddanosti mocipánu pokoušel vyžvanit všechno, co bylo v rámci parlamentní komise označeno jako neveřejné, demagog, co si říká právník, Vondráček, kterému bych pro jeho podlost nesvěřil ani soud o psí boudu, v matení veřejnosti se přidala profesorka práva (!) Válková (a hned několikrát), což už byl úplný průšvih a mladý Komárek dokazoval, jak on a inteligence se navzájem míjejí. Prostě příšerné, totalitní a svému chlebodárci bezmezně oddané panoptikum, schopné v jeho prospěch tvrdit cokoliv. A to by chtělo ovládnout tento stát...

Quo vadis, Česko ? (17.08.2017)
Poslední události na politické scéně ve mně vzbuzují nepříjemné reminiscence. Ukazuje se totiž, že o co menší mají Češi schopnost si sami vládnout, o to více umějí kverulovat a destruovat. Jinak si neumím vysvětlit, proč v době, kdy se na tomto území daří všem nejlépe za posledních 100 a možná i více let, se objevují silné tendence, jak příčiny tohoto stavu, kterými jsou svoboda a příklon k západním evropským demokraciím, úspěšně odstranit. Případné vystoupení z EU nebo z NATO totiž nemá jinou alternativu než..., jak zde můžete slyšet. A do Ruska, tam já bych se opravdu bál.

Asi jsme urazili svatého Petra, (17.08.2017)
neboť předpověď počasí na sobotu 19.8.2017, kdy máme opět po dvou měsících hrát v restauraci Na zastávce, hlásí pro změnu (viz níže) nejstudenější den měsíce srpna a potažmo celých prázdnin. Poručit větru a dešti zatím ještě neumíme (resp. umíme, ale jde o to, aby nás poslechli), tak uvidíme. V každém případě se na místo činu dostavíme.

Všechno je jinak, jak pravil starý rabín (19.06.2017)
Poté, co naše produkce v sobotu 17.6.2017 byla pořadatelem přesunuta z říčanské restaurace Sport do sice částečně zastřešeného, ale přece jen venkovního prostoru vedlejší restaurace Na zastávce, jsme se z předpovědi počasí dověděli, že tato sobota bude nejstudenějším dnem snad celého června. Trumpetista Saša měl v ten den angažmá v divadle, Michal se jako vždy o víkendu věnoval svým nemovitostem a latifundiím, tak nás čekala produkce ve formátu Duo Hom-Bre nebo také Eva a Vašek, lépe řečeno Dáša a Standa. Když jsme přijeli na liduprázdné a poměrné chladné místo samé, na chvíli jsme si sedli a uvažovali, zda celou produkci "neodpískat". Těsně před 20 hodinou se začali trousit hosté, tak jsme přece jen postavili aparaturu. Když jsme začali hrát, přicházeli další a mezi nimi i naši kamarádi, které jsme delší dobu neviděli. Prostor se postupně zaplnil, nálada zvedla a poměrné chladno najednou nikomu nevadilo. Začalo se tančit a jeden z objemnějších hostů dokonce předvedl tanec "u tyče", kterou mu nahradil dřevěný sloupek zastřešení. Objevilo se i pár anglicky mluvících posluchačů, na jejichž přání jsme zahráli známou písničku o whisky a z našeho repertoáru přidali další dvě s originálním anglickým textem. Cizinci byli nadšeni a přišli s pohoštěním. Konec vystoupení stanovený s ohledem na noční klid na 23,00 hod. jsme nakonec po dohodě s personálem restaurace museli kvůli požadovaným přídavkům o půl hodiny prodloužit. Tak vidíte, člověk míní a život mění, a to se netýká jen tohoto večera !

Jak nás ČNB balamutila (09.08.2016)

Lesk a bída amatérských kapel (23.09.2015)

K prvnímu výročí sestřelení MH17 nad Ukrajinou (19.07.2015)

Moje glosy

Vymezovací (29.12.2016): Vždy budu spíše havloid a nikdy zemanoid. Ptáte-li se z jakých důvodů, odpovídám, že z důvodů zásadních.

Komunisti lžou v ČT24 (03.10.2016): Vrchní komouš Vojtěch Falmer Filip z KSČ(m) se bezprostředně po zveřejnění výsledků 2 roky trvajícího vyšetřování sestřelení MH17 nad Ukrajinou mezinárodní komisí, které určily typ rakety země-vzduch BUK a místo odpalu rakety na území kontrolovaném v té době tzv. proruskými separatisty, nechal slyšet, že to provedla ukrajinská armáda při pokusu sestřelit Putinovo letadlo (viz výše). Jistý Jan Schneider, který si říká "bezpečnostní analytik" zase pravil, že nadměrný počet zaměstanců ruské abmasády v Praze nezpůsobují nelegální špióni, ale správci budov velvyslanectví. Tak nevím, kde ta svoboda slova vlastně končí a ruská dezinformační propaganda začíná. Co horšího, ve veřejnoprávní ČT to asi nevědí také.

Brexit (24.02.2016): Tak si to Britové pěkně zkomplikovali a bůhví jak dopadnou. Oni stejně byli v unii tak napůl (ani oblečení ani nazí) a zároveň byli mustrem pro naše populisty a extrémisty, kteří nechtěli přiznat, že mezi námi a GB je přece jen jistý rozdíl. Na druhé straně všechno špatné může být k něčemu dobré a pokud se EU zbaví zbytečné byrokracie, stane se pružnější a akceschopnější, bude to ku prospěchu všech. Jen nesmíme ze všeho vinit Brusel, protože i my jsme Brusel.

Pražsko-čínská (31.03.2016): Při návštěvě čínského prazidenta v Praze byla "bezpečnostní opatření" (přesněji řečeno policejní manévry) téměř totožná jako při návštěvě sovětského totalitáře Leonida Brežněva v roce 1978, chybělo snad jen preventivní zatýkání odpůrců komunistického režimu. Ale možná, že to Zeman při návštěvě severokorejského diktátora Kim Čong-una, jehož pozvání se dá čekat, ještě zdokonalí. Praha však byla i nyní přísně kontrolovaná, pozavíraná a obšancovaná policisty a vojáky. Jak říkal již starý dobrý Mao Ce-tung: „Každý komunista musí pochopit tuto pravdu: politická moc vychází z hlavně pušky.“ Osobně je mi záhadou, kde se v pražských ulicích vzaly ty davy Číňanů vyzbrojených množstvím červených vlajek. Jejich agresivní chování vůči odpůrcům čínské komunistické totality bylo na pováženou. Že by nejen Rusko, ale i Čína zde měla takový počet svých agentů ?

Babišovská (04.02.2016): Předseda poslaneckého klubu Babišova hnutí ANO Faltýnek se v pořadu ČT24 Události komentáře hned několikrát pochlubil, že volil Zemana a je na to hrdý. K tomu mohu pouze dodat, že bývalý komunista je něco jako bývalý černoch.

Čínská II. (02.09.2015): Opět Milouš Zeman a Čína. Svoji návštěvou na oslavách 70. výročí ukončení 2. světové války, kterého se zúčastní jako jediný z nejvyšších představitelů zemí EU, dává najevo svou náklonnost k totalitním nedemokratickým režimům. Také se asi chce vyfotit s Putinem nebo Kim Čong Unem. Skupinovou fotografii by pak mohli ozdobit i věrní komparsisté Ovčáček, Mynář a Kmoníček.

K další devalvaci Kč vůči EURu (a mé glose z 20.8.2014) dnes (21.7.2015) téměř po roce dodávám: Na těch 27 Kč přišel pan Singer zřejmě pohledem do křišťálové koule nebo se poradil se svým guru Klausem. Argumenty o deflaci a podpoře exportu jsou účelové a nevýznamné, jde především o to, jak oddálit přijetí EURa. Kromě toho znehodnocuje úspory a kdo si předem nakoupí "pár" eur a pak je "prohodí" zpátky na kč, má v souladu s českou tradicí docela dobrý veksl.

O psychopatech (12.7.2015): Neúspěšný psychopat končí ve vězení (říká prof. Koukolík), zatímco ten úspěšný na Hradě, v parlamentu, magistrátu, státní správě, na radnici, ve vrcholovém mangementu státních a polostátních firem atd. (dodávám já).

Někde jsem si přečetl (12.3.2015): Když člověk zemře, neví o tom a své okolí zarmoutí. Stejné to je, když je člověk debil.

Nechápu (9.2.2015): Nechápu, proč by si Ukrajina jako suverénní stát nemohla opatřit zbraně kdekoliv na světě, pokud usoudí, že je nutně potřebuje na obranu před agresorem a pro zachování své územní celistvosti. Nechápu, proč Rusko neumožní Ukrajině (a mezinárodním silám) kontrolu jejích východních hranic, když separatisty nijak nepodporuje a nezásobuje. Rusko slíbilo spolugarantovat ukrajinské hranice výměnou za odevzdání sovětských jaderných zbraní. Nechápu, proč dělá pravý opak. Nechápu, proč se civilizovaný svět chová k Putinovi stejně jako kdysi k Hitlerovi, když ho nechal "chránit" etnické Němce anexí Sudet a pak rozpoutat světovou válku s nesmyslným tažením na východ. Asi čeká, až se Putin pohne pro změnu zase opačným směrem. Vznikne obdoba paktu Molotov-Riebentrop ? Nechápu, proč nejsme schopni se poučit z historie. Stejné chyby opakuje jen .... no kdo ?

Čínská (29.10.2014): Pro to, co předvedl Milouš Zeman v Číně, existuje jedno hezké české slovo: vlezdoprdelismus ! Kromě toho to byl vrchol nevkusu (jak je u něho celkem běžné) a politického faux pas.

Restituční (01.10.2014)
Na světlo vytažené tanečky kolem církevních restitucí a snaha strkat nos do hospodaření církevních subjektů, které mají být od státu odloučeny, potvrzují, že obava ze získání většího vlivu církví na veřejný život je u tzv. levicových stran a jejich příznivců přímo panická.

Ukrajinská (05.09.2014)
Po téměř půl roce musím bohužel konstatovat, že jsem se v případě ukrajinské krize nemýlil. Výroky prezidenta Zemana, který dodnes ještě neví, zda jsou na Ukrajině ruští vojáci a premiéra Sobotky, že sankce proti Rusku ano, ale jen když nám to neublíží, považuji za skandální a zbabělé. Já osobně bych tato opatření vůbec nenazýval sankce, protože je zcela normální, že s nepřátelskými, nečitelnými a naši bezpečnost ohrožujícími státy nebo režimy je namístě obchodovat s mimořádnou obezřetností.

EURu (20.8.2014) - od okamžiku devalvace koruny ČNB jsem byl přesvědčen, že hlavním smyslem této kontroverzní operace bylo oddálit přijetí EURa. Považuji to za obstrukci Klausovy kliky v ČNB. Pseudoargumenty o deflaci a podpoře exportu jsou zástupné. Nic na tom nemohly zněnit ani bláboly pana Singera ze dne 5.11.2014, kterými vychvaloval svoji údajnou jasnozřivost a úspěšnost. Každý ovšem vidí, že opak je pravdou. Devalvace spíše uškodila.

Bez komentáře

Hradní kancléř Mynář je rozený stratég. Skrze veřejnoprávní obrazovku oznámil světu, že prezidenta České republiky momentálně „nebolí nožičky a dobře se vyspinkal“. Jindy na slovo skoupý bafuňář z Osvětiman, který se  zabydlel na Hradě  bez prověrky, aby se tu tetelil z poct hradní stráže, tak s něhou v duhovkách odhalil skutečnou pracovní náplň prezidentské kanceláře. Namísto nezištné služby vlasti, kterou od ní daňoví poplatníci právem očekávají, obskakují hradní papaláši chátrající hlavu státu, aby přežila zdravotní potíže a s nimi i jejich privátní byznys, založený právě na Zemanově vlivu. 

Dotažený koncept Hitlerjugend. Za posledních deset let se v Rusku rozrostla síť stovek „vojensko-vlasteneckých organizací“, propojených s armádou a jednotkami ministerstva vnitra, a sdružující desítky tisíc členů. Řídí je překvapivě podrobná legislativa, určující metodiku i výstroj do nejmenších detailů, a podřizujících je vedení státu – rozuměj prezidentu Putinovi. Protože nejsou formální součástí ozbrojených sil, nevztahují se na ně žádná omezení mezinárodních smluv či případná inspekce. Jako nástroj indoktrinace mladé generace je to nepřekonatelné. Stejně nepřekonatelné jako nástroj agrese a dobyvačných tažení „dobrovolníků“, ke kterým se stát nemusí hlásit. Z pohledu fungování Putinovy posttotalitní diktatury jde o doopravdy působivé dopracování konceptu známého kdysi jako Hitlerjugend a SS.

Vážený pane prezidente, drahý Vladimíre Vladimíroviči, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem zřejmě první skupiny proruských sympatizantů, vzniklých v důsledku násilného majdanu v Kijevě. … Mějte prosím trpělivost se západními politiky. Jsou jako trucovité děti, kterým rodiče pořád opakovali, jak jsou jedineční a skvělí až tomu uvěřili a odmítají vzít na vědomí své slabosti a faktickou bezmocnost. Dejte Evropě i světu šance. Nejste mstivý a na rozdíl od západních politiků myslíte dopředu a strategicky. Svět potřebuje silné Rusko a Vy jste právem jeho symbolem. S úctou JUDr. Jiří Vyvadil zakladatel Přátel Ruska v České republice

Citáty

Martin Fendrych (25.02.2019) "Paradox, žijeme v EU, jsme země NATO, ale pod tou slupkou stát upadá, klesá do hospodské vřavy, odmítání elit, tupení intelektuálů a vyzdvihování, cenění blbů, šašků, lůzy (o níž se žvástne "to není lůza, to je lid"). Snad tenhle český Únor nebude trvat zase čtyřicet let.

Jan Jandourek (28.01.2019) "Klausové, Tomio Okamura, Zeman, Ovčáček, Babišův mág Prchal a Babiš sám jsou šikovní ve vytváření iluze, že oni jsou jen předvoj prostého lidu a dávají mu hlas. Ve skutečnosti jsou jen příslušníky specifických elit, které oproti jiným vynikají svým cynismem a schopností škodit."

Jana Kohoutová - studentka (31.12.2018) "Máme za sebou nejhorší rok od Listopadu 1989. Byl to rok, v němž zvítězila lež a podvody. Prezidentem máme člověka, který slouží cizím státům a vládám a nevadí mu, že jde o diktatury. Je hrubý, nenávistný a šíří strach mezi lidmi z věcí, které nikoho neohrožují. Díky němu se premiérem stal agent Státní bezpečnosti, který ukradl jeden státní podnik, vytuneloval jiný státní podnik a některé firmy převzal do své společnosti proti vůli jejich majitelů. Má na krku trestní stíhání pro dotační podvod a snažil se odklidit svého syna z dosahu médií a české spravedlnosti poté, co na něj hodil svoje machinace. A nakonec z něj ještě udělal blázna. Ostuda, kterou nám tento člověk způsobil po celé Evropě, je zahanbující. Ještě dva takové roky a jsme v Bělorusku."

Dante Alighieri "Nejtemnější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kteří zachovávají nestrannost v časech morální krize."

Josef Koutecký (21.03.2018) "Jsou dvě nejhorší věci v životě: v tom osobním, kdy se děti stydí za své rodiče, a v tom občanském, když se lidé musí stydět za hlavu státu."

Pavel Šafr (21.02.2018) " Nikde na světě, možná s výjimkou nějakého pouštního emirátu, není možné, aby noviny přinesly třístránkový rozhovor s vlastním majitelem, který je zároveň předsedou vlády. Takovou trapnost žurnalistiky totiž nedovoluje lidská soudnost."

Jeden bývalý důstojník KGB prohlásil, že každá země se dá zničit bez války (24.11.2017). „Musíte jim rozložit společnost, znesvětit hodnoty, zničit kulturu, znevěrohodnit autority, zesměšnit představitele, zničit jim náboženství a rozdmychávat nenávist. Musíte je postavit proti sobě, rozdělit je, vyděsit je a pak je máte v hrsti.“ A co pak to asi probíhá u nás ???

Pavel Šafr (16.10.2017) "Komunisté a estébáci zaprodali zemi Sovětskému svazu, který nám ukradl náš uran z Krušných hor. Těžili ho pro ně naši političtí vězni, které tam zavřeli čeští komunisté a estébáci. A tito samí komunisté a estébáci nám dneska budou tvrdit, že zachraňují v Krušných horách lithium. To ho zase chtějí dát Rusům? A nebo bude tentokrát stačit, když skončí u slovenských oligarchů?"

Daniel Herman (20.5.2017) "Komunisté měli čtyřicet let čas na to, aby tuto zemi zdevastovali morálně a hospodářsky takovým způsobem, že se z toho hrabeme dodnes. A já tady pozvedám hlas proti této komunistické propagandě, která tady v roce 2017 zaznívá na půdě českého Parlamentu. Je to nepřijatelné a je to hanba české politiky, že komunisté stále v Parlamentu sedí."

Karel Čapek (17.1.1934) "Davy jsou po jisté stránce bezmocné; mohou pálit knihy nebo rozbíjet hlavy, ale nemohou zničit myšlenku. Myšlenku je možno jenom zradit. Davový člověk může nedbat vyššího rozumu, ale nemůže jej ponížit...To násilí dodají davy a jejich feldveblové; ale to troubovství roste z viny nebo ze spoluviny intelektu, jež prodává své prvorozenství za mísu čočovice. (…) Žádná kulturní hodnota nemůže být překonána, dokud není opuštěna. To pravé nebezpečí není ve vzpouře davů, nýbrž v slabosti hlav a povah, v trapném selhání těch, kdo mají své určení a poslání jako jedinci.“

Martin Schulz (8.5.2016):"Zbytky bývalého Československa, tedy republiky Česká a Slovenská, jsou dnes už jedinou a poslední částí Stalinem v letech 1944 a 1945 obsazené Evropy, která ještě výročí konce války vnímá jako připomenutí a oslavu „osvobození Rudou armádou“. Všichni ostatní – Poláci, Maďaři, Estonci, Litevci, Lotyši a další – už nejpozději od roku 1989 mluví o dvojí okupaci – nacistické a sovětské, o ztrátě samostatnosti a zločinech komunismu. Asi měli jiné dějiny. Nebo jsme jiní my - a mělo by nás to vést k zamyšlení."

François Voltaire: „Korán je nestravitelná kniha, jejíž každá stránka otřásá zdravým lidským rozumem. Učí strachu, nenávisti a pohrdání druhými. Vražda je v něm legitimní prostředek šíření a udržování této ďábelské doktríny. Znevažuje ženy, rozděluje lidi do tříd a žádá krev a ještě víc krve."

Ivan Hoffman: „Asi musíme padnout úplně na držku, když nechceme bojovat. Neštěstím této země je, že jí od listopadu 89 řídí jen ekonomové, kteří o člověku nevědí nic.“

Mark Twain: „Pravdu není těžké umlčet , ale dobře formulovaná lež je nesmrtelná.“

Jan Urban: "Komunistům se po válce podařilo přivlastnit si a reinterpretovat dějiny, poškodit ještě nehotovou národní identitu a vyrvat z ní vědomí kontinuity. Nejprve terorem a zastrašováním, později korumpováním poslušných poškodili na dlouhou dobu český národní rozvoj, víru ve společenství a občanské hodnoty slušnosti, v pravidla a spravedlnost.."

Albert Einstein: "Mnoho je kateder, ale málo šlechetných a moudrých učitelů. Velké jsou posluchárny, ale málo studentů toužících po pravdě a spravedlnosti."

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850: „Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Bohumil Sláma: "Miloš Zeman, už když byl ještě v plné kondici, byl anomální či hraniční osobností s mimořádným, zejména verbálním intelektem, avšak silně poznamenanou narcismem a egoismem. Nikdy neměl rozvinuté kritické myšlení (nezaměňovat se schopností kritiky) - jednak se v něm nikdy dostatečně nevycvičil, jednak ho silně zkreslovala jeho deformovaná osobnost. Vždy byl demagogem, lhářem a bezcharakterním, amorálním člověkem."

Albert Einstein: „Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na něj dívají, aniž by něco udělali.“ 

Mustafa Džemilev: „Za veřejný nesouhlas se sovětskou okupací Československa v roce 1968 jsem byl tři roky vězněn. Dnes mne prezident České republiky žádá, abych přijal anexi Krymu.“

Iveta Radičová (06.02.2015): "Proruské výroky prezidenta Miloše Zemana nebo slovenského premiéra Roberta Fica k ukrajinské krizi nejsou státnické a jsou vědomě určeny té části české a slovenské společnosti, která má sklon ke stesku po komunismu."

Albert Einstein: "Nebude-li technika sloužit nám, ale my jí, začneme produkovat generace idiotů.“

Martin Fendrych (20.8.2014): "Vývoz sýrů je pro nás důležitější než obrana demokracie."

Tomáš Halík (z knihy Divadlo pro anděly): "Proletariát se dobře zabydlel na Západě v kapitalismu a komunistická revoluce vedená buržoasními intelektuály Leninem a Trockým zvítězila v zemi, kde téměř žádný proletariát nebyl. Lenin ho nahradil ideologickým zástupcem - komunistickou stranou - a místo slibovaného království svobody přišel totalitní stát."

Politické a jiné aktuality

Strategie ruské hybridní války (12.01.2019)

Rozhovor s Františkem Vrábelem (10.01.2019)

Pravá tvář Miloše Zemana (01.01.2019)

Policie a Čapí hnízdo (20.09.2018)

 

Zpět na hlavní stránku