OHLASY, NÁZORY, MEDIA

Návštěvní kniha

HOM-BRE v pořadu Country Radia - Srdcem v country

Literární okénko

SLOVO KAPELNÍKA

Vážení návštěvníci těchto stránek vězte, že jsem si neodpustil vyhradit si zde trochu místa ke svým postřehům, úvahám, názorům a reakcím na události kolem kapely i v prostoru širším. Uvítám i vaše příspěvky k uvedeným tématům. Reagovat můžete níže e-mailem nebo výše v návštěvní knize. Jen prosím nezapomeňte, že pokud má být vaše sdělení považováno za seriózní názor, nemělo by být v rozporu s elementární slušností, nezpochybnitelnými fakty ani se základními principy zdravého rozumu (lapidárně řečeno, ať to pokud možno není sprosťárna, lež nebo blbost, na ty se totiž špatně reaguje), ale to už záleží na každém přispívateli.

Zdraví vás Standa Uhlíř

Reagovat můžete ZDE 

Naše hudební retro

Jak jsem se motal hudebním světem

Jak to bylo s Dášou

Moje pohádky

Úvod (17.10.2019).
Před téměř dvěma lety o Vánocích 2017 jsem reagoval na počiny Andreje Babiše, který se 13.12.2017 dostal k moci a jako předseda vlády bez důvěry parlamentu začal okamžitě provádět personální čistky. První pohádky si všiml deník Forum24 a uvedl ji ve svém silvestrovském vydání. Tehdy mi to celé přišlo lehce humorné s tím, že ho snad někdo nebo něco (nejlépe platný zákon) klepne přes prsty. Bohužel ale došlo na konstataci na samotném konci pohádky. Babišovi se povedlo pročistit celou státní správu včetně policie a centrálních úřadů...

Jak Andrej redukoval úřednictvo (silvestrovská pohádka) (31.12.2017).
Bylo nebylo. V jedné dříve demokratické zemi se za pomoci pomateného krále zmocnil vlády nad zemí bývalý příslušník represivního aparátu sousední země, ze které uprchl před spravedlností, jménem Andrej B. (pozor nezaměňovat s John B., to byla loď nebo Silver B., takový hrdina on zase není), přezdívaný též Koblihář, Buryáš nebo také Soryják. Kromě toho je podezřelý z řady zlodějen a dalších nepravostí. Ve své nové zemi se vnutil do přízně obyvatel, kteří mu posléze svěřili místo strážce státní pokladny a po dalších čtyřech letech jejich obelhávání se usadil v křesle nejvyššího vládce. V zemi do té doby platilo, že jakákoliv vláda, byť s podporou krále, musí napřed získat důvěru shromáždění volených zástupců lidu a potom teprve může začít vládnout. Andrej si ale do své vlády nominoval loutky ze své pofidérní družiny nevalné pověsti zvané Anofert a pár dalších jemu bezmezně oddaných (všeho)schopných slouhů.  S jejich pomocí začal okamžitě provádět čistky ve správním aparátu země. Obyvatelstvu se snažil vnutit myšlenku, že tak koná pro jejich dobro, ušetří tak spoustu peněz za platy vyhozených úředníků a ty pak rozdělí lidem. Mnozí mu to dokonce uvěřili. Jaké ale bylo překvapení, když vyšlo najevo, že se žádná úspora vlastně nekoná, ale Andrej B. se tím pouze zbavuje svých názorových odpůrců, například těch, kteří si ho v dřívějším vládním období dovolili přehlasovat. Tím se měli dopustit těžkého hříchu, za který jim Andrej (ač je to pouze v pravomoci Boha) udělil trest exkomunikace ze správy země. Příkladem může být velitel odborné vládní sekční družiny pro bádání,  zkoumání a objevy, kteréžto disciplíny tato země dříve považovala za jednoznačně perspektivní. Andrejovi ovšem ďábel našeptal, že je to černá díra na peníze a je třeba se pomstít. Sotva dosedl do vládního křesla, okamžitě zrušil celou tuto sekci se všemi úředníky, kteří tam spolu s Radou pro vědecké bádání odvedli za uplynulé čtyři roky spoustu užitečné práce.  Na obhajobu této svévole vedl plamenné řeči o zeštíhlování státní správy a úspoře peněz za platy vyhozených úředníků. Opojen stejným bludem se tetelil na svém hradě i pomatený bájně lhavý král. Ale ouha, jeden z loajálních vysokých úředníků se podřekl, že všichni úředníci ze zrušených míst jsou převáděni na jiná volná místa v rámci téhož úřadu nebo na jiný úřad patřící ke správě země. Jinak by jim totiž muselo být poskytnuto poměrně vysoké odstupné podle platných pravidel pro zacházení se služebnictvem, což by sice nebylo tak moc, ale každá korunka pro Anofert dobrá. Výsledkem tak je nula, která od nuly pojde. Reálný úbytek úřednictva ve správě země se po této rošádě dá spočítat na prstech jedné, maximálně obou rukou. Vládní i králův mluvčí nebo Andrejem B. vlastněné noviny to vydávají za obrovský úspěch a někteří občané dokonce tleskají. Kam až to ta těžce zkoušená země dobačuje, zatím není jasné. Zazvonil zvonec, ale pohádkám zřejmě nebude jen tak konec.

Jak Andrej zvyšoval důchody seniorům (moje pohádka č.2) (02.01.2018).
Ve středu evropského kontinentu ze tří stran ohraničená horami a hvozdy leží země zvaná Těžko nebo tak nějak. Nedaleko jejího hlavního města, v oblasti kde už jsou patrné první náznaky bývalých lesů a v létě se tam pole jen žlutí, se nachází jedna malá polozapomenutá vesnička. Žijí tam většinou lidé vyššího věku, protože ti mladší se v touze po lepším životě postupně odstěhovali za prací do zahraničí, do hlavního města nebo aspoň do jeho bezprostřední blízkosti. V poslední den roku se v místní omšelé hospůdce sešla společnost skládající se převážně ze seniorů, aby zde v rámci svých omezených možností a s neutuchající nadějí, že bude líp, přivítala příchod roku dalšího. Hospodský Jarda Darda roznášel desetistupňové pivo a naléval lihovinu, které se kdysi smělo říkat rum. Ke všeobecné pohodě přispívali místní harmonikář, přezdívaný Arytmik a podporovaný starým notorickým kuřákem Hulínským a jeho obstarožní, několik režimů pamatující malou bicí soupravou. Hospůdkou se s přibývajícím časem a postupující konzumací levného alkoholu začalo ozývat i něco jako zpěv. K dobré náladě se pokusil přispět obecní trouba Fánynek, když si stoupl na stůl a zvolal: „Vidíte, a za toto blaho, které tu společně prožíváme, může nový vládce Andrej B. Nevím, jak vám, ale mně k důchodu přidal skoro pět stovek !“. Zpěv utichl a několika stran se ozvalo: „No jo, no jo, mně taky, mně taky !“, následované spontánním: „Sláva Andrejovi, našemu zachránci a spasiteli !“. Když nadšení trochu opadlo, v rohu hospody se zvedl do té doby nenápadný človíček v obnošeném saku a mírně pravil: „Ale vážení, já jsem řadu let, než mě vyhodili, působil jako pomocný archivář v sídle vlády. Archivoval jsem i zápisy a nařízení z vládních jednání. Dříve tam bylo dokonce napsáno i to, jak který člen vlády hlasoval. Mohu vás na základě oficiálních dokumentů ujistit, že o zvýšení vašich penzí se nepostaral žádný Andrej, ale výhradně pánové Bóža Denšestý a Pája Bradabíla. Andrej B. byl jako správce státní kasy proti podobnému rozhazování.“ Ozvalo se nesouhlasné mručení, jako „ale my máme jiný názor“ , „to není pravda“ , „největší zloděj je Kalousek“ apod. Archivář zaplatil, potichu se vytratil a zábava pokračovala nerušeně dál. Až chvíli před půlnocí vtrhla do hospůdky skupina několika podivných ženštin v extravagantních úborech barvy řepkového květu vzdáleně připomínajících dlouhé dámské šaty. Důchodci oněměli, když ženštiny začaly tenkými hlásky skandovat „Andrej je Bůh“ nebo „Ať žije Andrej“. Když pak rozvinuly transparenty s nápisy „S Anofertem na věčné časy“ a „S Andrejem vzhůru ke světlým zítřkům“, jednomu střízlivějšímu senioru to něco připomnělo a vykřikl: „Ale vždyť vy jste Jezinky, co obelhaly jelena Zlaté parohy a unesly Smolíčka Pacholíčka !“. Ostatní přítomní to nevydrželi, chopili se svých francouzských holí, ulámaných noh od stolů od minulé taneční zábavy, prázdných lahví a půllitrů, košťat, smetáků, jednatel místních myslivců si dokonce vzpomněl, že má ve výčepu od poslední leče uloženou flintu, a proradné Jezinky z hospody hnali a hnali až za hranice vesničky. Jeden ze seniorů se zamyslel a řekl: „Že by ten podivný archivář měl pravdu ?“.

Na vysvětlenou (17.11.2019).
Není dostatečně známo, že zvyšování penzí se děje pomocí zákona o jejich valorizaci, kdy se každoročně porovnává růst průměrné mzdy, stav inflace v roce minulém a podle toho se daným algoritmem vypočítá výše důchodu pro rok následující. Valorizace letos činí průměrné zvýšení o 750,- Kč měsíčně, na to vláda nemá vliv. Stále zdůrazňovaný příspěvek Babišovy vlády tedy činí pouhých 150,- Kč měsičně. Zákonná valorizace byla v době krize pozastavena tzv. Kalouskovým zákonem, který stanovil, že zmrazení důchodů platí nejdéle do r. 2015. Valorizace byla ale protizákonně a proti vůli Babiše jako ministra financí uplatněna až v r. 2017 pro rok 2018 tím, že Sobotka s Bělobrádkem Babiše přehlasovali ve prospěch valorizace. Je nesporné, že pokud by vláda dodržela zákon nebo ministrem zůstal Kalousek, měli by dnes všichni důchodci v průměru důchod o dvojnásobnou valorizaci tj. asi o 1500,- Kč vyšší. Za zmínku stojí také to, že "za Kalouska" byl průměrný důchod 40 % průměrného platu, zatímco dnes je to (i po vládní vychloubačné propagandě) pouhých 38 %.

Moje komentáře

Klávesy jako hudební nástroj (26.02.2020)
jsou u veřejnosti opředeny mnoha domněnkami. Asi nejčastější je ta, že na klávesy se vůbec nehraje, to znamená, že se z nich pouze pouští předem uložený hudební doprovod jako playback, obsluha kláves hru pouze předstírá, maximálně k tomu zpívá a někdy dokonce i zpěv jde z playbacku. Na jednom koncertě jsme vyslechli komentář dvou posluchačů, kteří se nahlas podivovali nad tím, že Dáša na ty klávesy opravdu hraje, což je vlastně potvrzení předchozího. Ve skutečnosti jsou klávesy hudební nástroj jako kterýkoliv jiný, se společnou vlastností hudebních nástrojů, tj. že je potřeba na něj umět hrát, když to má k něčemu vypadat. Klaviatura je příbuzná a velmi podobná té klavírové a proto základní klavírová průprava je při hraní na klávesy přínosná. Hra na klávesové nástroje se vyučuje v hudebních školách jako samostatný předmět se zaměřením na techniku hry a touto průpravou jsme si také prošli. Kromě toho je nutné ovládnout nástroj z technického hlediska jako elektronické zvukové zařízení, které nabízí nepřeberné množství hudebních stylů, rytmů, zvuků a variací včetně možnosti jejich vytváření, ukládání a úprav. Možnosti hry na klávesové nástroje resp. keyboardy nebo také workstationy jsou v zásadě následující.

1) Vytvoření nebo nahrání vícenástrojového doprovodu včetně vybraného rytmu a aranže. Typickým příkladem jsou midisekvence, které vám dopřejí v průběhu přehrávání skladby využít ještě celou klávesnici pro vlastní doprovody nebo sóla. Posledních modely kláves umožňují i použití sekvencí ve formátu MP3 nebo WAV. Nevýhodou je předem určená délka i aranž skladby, které v průběhu produkce nelze měnit.

2) Předem vybraný rytmus s podkladem ze škály příslušného nástroje se ovládá na levé straně klaviatury pomocí akordů a jejich obratů. Větší pravou část klaviatury lze použít pro vlastní hraní, zejména pro sóla na zvolený typ nástroje. Výhodou je větší volnost hry, možnost improvizace, volba délky a variabilita skladby. Jistým omezením je nutnost vybrat si některý z instalovaných rytmů.

3) Použití nástroje jako pianina, tzn. pro klasickou obouruční hru.

Při našich produkcích používáme jako standard způsob č.2 doplněný určitým menším počtem midiskvencí, jak převzatých, ale hlavně dle naší potřeby upravených. Zkušenosti praví, že klávesové nástroje poskytují bohatý zvukový podklad, dokáží celkem plnohodnotně obstarat rytmiku a kromě toho do jisté míry nahradit většinu sólových nástrojů. Jejich autenticita je přímo úměrná kvalitě nástroje a jejich široký výběr se nejvíce uplatní v taneční hudbě, ale výrazně obohatí i další hudební styly jako country, swing, jazz atd. Většina kapel těchto žánrů již má nějaký klávesový nástroj ve své výbavě. Je to prostě trend. Použití autentických sólových, zejména dechových nástrojů není nijak vyloučeno, je naopak pro celkový zvuk a dojem velmi přínosné. Podobně to platí u perkusí a bicích, zejména pak u kapel tanečních.

Bída české novinařiny (31.12.2018)

Quo vadis, Česko ? (17.08.2017)
Poslední události na politické scéně ve mně vzbuzují nepříjemné reminiscence. Ukazuje se totiž, že o co menší mají Češi schopnost si sami vládnout, o to více umějí kverulovat a destruovat. Jinak si neumím vysvětlit, proč v době, kdy se na tomto území daří všem nejlépe za posledních 100 a možná i více let, se objevují silné tendence, jak příčiny tohoto stavu, kterými jsou svoboda a příklon k západním evropským demokraciím, úspěšně odstranit. Případné vystoupení z EU nebo z NATO totiž nemá jinou alternativu než..., jak zde můžete slyšet. A do Ruska, tam já bych se opravdu bál.

Jak nás ČNB balamutila (09.08.2016)

Moje glosy

Vymezovací (29.12.2016): Vždy budu spíše havloid a nikdy zemanoid. Ptáte-li se z jakých důvodů, odpovídám, že z důvodů zásadních.

Komunisti lžou v ČT24 (03.10.2016): Vrchní komouš Vojtěch Falmer Filip z KSČ(m) se bezprostředně po zveřejnění výsledků 2 roky trvajícího vyšetřování sestřelení MH17 nad Ukrajinou mezinárodní komisí, které určily typ rakety země-vzduch BUK a místo odpalu rakety na území kontrolovaném v té době tzv. proruskými separatisty, nechal slyšet, že to provedla ukrajinská armáda při pokusu sestřelit Putinovo letadlo (viz výše). Jistý Jan Schneider, který si říká "bezpečnostní analytik" zase pravil, že nadměrný počet zaměstanců ruské abmasády v Praze nezpůsobují nelegální špióni, ale správci budov velvyslanectví. Tak nevím, kde ta svoboda slova vlastně končí a ruská dezinformační propaganda začíná. Co horšího, ve veřejnoprávní ČT to asi nevědí také.

Brexit (24.02.2016): Tak si to Britové pěkně zkomplikovali a bůhví jak dopadnou. Oni stejně byli v unii tak napůl (ani oblečení ani nazí) a zároveň byli mustrem pro naše populisty a extrémisty, kteří nechtěli přiznat, že mezi námi a GB je přece jen jistý rozdíl. Na druhé straně všechno špatné může být k něčemu dobré a pokud se EU zbaví zbytečné byrokracie, stane se pružnější a akceschopnější, bude to ku prospěchu všech. Jen nesmíme ze všeho vinit Brusel, protože i my jsme Brusel.

Pražsko-čínská (31.03.2016): Při návštěvě čínského prazidenta v Praze byla "bezpečnostní opatření" (přesněji řečeno policejní manévry) téměř totožná jako při návštěvě sovětského totalitáře Leonida Brežněva v roce 1978, chybělo snad jen preventivní zatýkání odpůrců komunistického režimu. Ale možná, že to Zeman při návštěvě severokorejského diktátora Kim Čong-una, jehož pozvání se dá čekat, ještě zdokonalí. Praha však byla i nyní přísně kontrolovaná, pozavíraná a obšancovaná policisty a vojáky. Jak říkal již starý dobrý Mao Ce-tung: „Každý komunista musí pochopit tuto pravdu: politická moc vychází z hlavně pušky.“ Osobně je mi záhadou, kde se v pražských ulicích vzaly ty davy Číňanů vyzbrojených množstvím červených vlajek. Jejich agresivní chování vůči odpůrcům čínské komunistické totality bylo na pováženou. Že by nejen Rusko, ale i Čína zde měla takový počet svých agentů ?

Babišovská (04.02.2016): Předseda poslaneckého klubu Babišova hnutí ANO Faltýnek se v pořadu ČT24 Události komentáře hned několikrát pochlubil, že volil Zemana a je na to hrdý. K tomu mohu pouze dodat, že bývalý komunista je něco jako bývalý černoch.

Čínská II. (02.09.2015): Opět Milouš Zeman a Čína. Svoji návštěvou na oslavách 70. výročí ukončení 2. světové války, kterého se zúčastní jako jediný z nejvyšších představitelů zemí EU, dává najevo svou náklonnost k totalitním nedemokratickým režimům. Také se asi chce vyfotit s Putinem nebo Kim Čong Unem. Skupinovou fotografii by pak mohli ozdobit i věrní komparsisté Ovčáček, Mynář a Kmoníček.

K další devalvaci Kč vůči EURu (a mé glose z 20.8.2014) dnes (21.7.2015) téměř po roce dodávám: Na těch 27 Kč přišel pan Singer zřejmě pohledem do křišťálové koule nebo se poradil se svým guru Klausem. Argumenty o deflaci a podpoře exportu jsou účelové a nevýznamné, jde především o to, jak oddálit přijetí EURa. Kromě toho znehodnocuje úspory a kdo si předem nakoupí "pár" eur a pak je "prohodí" zpátky na kč, má v souladu s českou tradicí docela dobrý veksl.

O psychopatech (12.7.2015): Neúspěšný psychopat končí ve vězení (říká prof. Koukolík), zatímco ten úspěšný na Hradě, v parlamentu, magistrátu, státní správě, na radnici, ve vrcholovém mangementu státních a polostátních firem atd. (dodávám já).

Někde jsem si přečetl (12.3.2015): Když člověk zemře, neví o tom a své okolí zarmoutí. Stejné to je, když je člověk debil.

Nechápu (9.2.2015): Nechápu, proč by si Ukrajina jako suverénní stát nemohla opatřit zbraně kdekoliv na světě, pokud usoudí, že je nutně potřebuje na obranu před agresorem a pro zachování své územní celistvosti. Nechápu, proč Rusko neumožní Ukrajině (a mezinárodním silám) kontrolu jejích východních hranic, když separatisty nijak nepodporuje a nezásobuje. Rusko slíbilo spolugarantovat ukrajinské hranice výměnou za odevzdání sovětských jaderných zbraní. Nechápu, proč dělá pravý opak. Nechápu, proč se civilizovaný svět chová k Putinovi stejně jako kdysi k Hitlerovi, když ho nechal "chránit" etnické Němce anexí Sudet a pak rozpoutat světovou válku s nesmyslným tažením na východ. Asi čeká, až se Putin pohne pro změnu zase opačným směrem. Vznikne obdoba paktu Molotov-Riebentrop ? Nechápu, proč nejsme schopni se poučit z historie. Stejné chyby opakuje jen .... no kdo ?

Čínská (29.10.2014): Pro to, co předvedl Milouš Zeman v Číně, existuje jedno hezké české slovo: vlezdoprdelismus ! Kromě toho to byl vrchol nevkusu (jak je u něho celkem běžné) a politického faux pas.

Restituční (01.10.2014)
Na světlo vytažené tanečky kolem církevních restitucí a snaha strkat nos do hospodaření církevních subjektů, které mají být od státu odloučeny, potvrzují, že obava ze získání většího vlivu církví na veřejný život je u tzv. levicových stran a jejich příznivců přímo panická.

Ukrajinská (05.09.2014)
Po téměř půl roce musím bohužel konstatovat, že jsem se v případě ukrajinské krize nemýlil. Výroky prezidenta Zemana, který dodnes ještě neví, zda jsou na Ukrajině ruští vojáci a premiéra Sobotky, že sankce proti Rusku ano, ale jen když nám to neublíží, považuji za skandální a zbabělé. Já osobně bych tato opatření vůbec nenazýval sankce, protože je zcela normální, že s nepřátelskými, nečitelnými a naši bezpečnost ohrožujícími státy nebo režimy je namístě obchodovat s mimořádnou obezřetností.

EURu (20.8.2014) - od okamžiku devalvace koruny ČNB jsem byl přesvědčen, že hlavním smyslem této kontroverzní operace bylo oddálit přijetí EURa. Považuji to za obstrukci Klausovy kliky v ČNB. Pseudoargumenty o deflaci a podpoře exportu jsou zástupné. Nic na tom nemohly zněnit ani bláboly pana Singera ze dne 5.11.2014, kterými vychvaloval svoji údajnou jasnozřivost a úspěšnost. Každý ovšem vidí, že opak je pravdou. Devalvace spíše uškodila.

Citáty

Miroslav Kalousek (21.11.2020) "Svého času jsem věnoval veškerou energii i ztrátu popularity konsolidaci bilance rozpočtu, když nám hrozila dluhová spirála. Populisté si ze mě za to udělali střelnici. Ta práce je vniveč a já upřímně lituji každého, kdo bude muset uklízet hromady hnoje A. Babiše a A. Schillerové.“

František Kostlán (20.06.2020) "Vedle deprivantů i Brouci Pytlíci vydávají za pravdu svůj pohled na svět, což nebezpečně pokřivuje naše životní prostředí. Jako zbraň často používají neobvykle vysokou dávku relativismu (dobro a zlo jako by ani neexistovaly), demagogie a ideologického způsobu uvažování, které brání poctivému přemýšlení o věcech, protože má na všechna základní témata předem daný jasný názor v rámci své vystavěné konstrukce či schématu."

Martin Fendrych (25.02.2019) "Paradox, žijeme v EU, jsme země NATO, ale pod tou slupkou stát upadá, klesá do hospodské vřavy, odmítání elit, tupení intelektuálů a vyzdvihování, cenění blbů, šašků, lůzy (o níž se žvástne "to není lůza, to je lid"). Snad tenhle český Únor nebude trvat zase čtyřicet let.

Jan Jandourek (28.01.2019) "Klausové, Tomio Okamura, Zeman, Ovčáček, Babišův mág Prchal a Babiš sám jsou šikovní ve vytváření iluze, že oni jsou jen předvoj prostého lidu a dávají mu hlas. Ve skutečnosti jsou jen příslušníky specifických elit, které oproti jiným vynikají svým cynismem a schopností škodit."

Jana Kohoutová - studentka (31.12.2018) "Máme za sebou nejhorší rok od Listopadu 1989. Byl to rok, v němž zvítězila lež a podvody. Prezidentem máme člověka, který slouží cizím státům a vládám a nevadí mu, že jde o diktatury. Je hrubý, nenávistný a šíří strach mezi lidmi z věcí, které nikoho neohrožují. Díky němu se premiérem stal agent Státní bezpečnosti, který ukradl jeden státní podnik, vytuneloval jiný státní podnik a některé firmy převzal do své společnosti proti vůli jejich majitelů. Má na krku trestní stíhání pro dotační podvod a snažil se odklidit svého syna z dosahu médií a české spravedlnosti poté, co na něj hodil svoje machinace. A nakonec z něj ještě udělal blázna. Ostuda, kterou nám tento člověk způsobil po celé Evropě, je zahanbující. Ještě dva takové roky a jsme v Bělorusku."

Dante Alighieri "Nejtemnější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kteří zachovávají nestrannost v časech morální krize."

Josef Koutecký (21.03.2018) "Jsou dvě nejhorší věci v životě: v tom osobním, kdy se děti stydí za své rodiče, a v tom občanském, když se lidé musí stydět za hlavu státu."

Pavel Šafr (21.02.2018) " Nikde na světě, možná s výjimkou nějakého pouštního emirátu, není možné, aby noviny přinesly třístránkový rozhovor s vlastním majitelem, který je zároveň předsedou vlády. Takovou trapnost žurnalistiky totiž nedovoluje lidská soudnost."

Jeden bývalý důstojník KGB prohlásil, že každá země se dá zničit bez války (24.11.2017). „Musíte jim rozložit společnost, znesvětit hodnoty, zničit kulturu, znevěrohodnit autority, zesměšnit představitele, zničit jim náboženství a rozdmychávat nenávist. Musíte je postavit proti sobě, rozdělit je, vyděsit je a pak je máte v hrsti.“ A co pak to asi probíhá u nás ???

Pavel Šafr (16.10.2017) "Komunisté a estébáci zaprodali zemi Sovětskému svazu, který nám ukradl náš uran z Krušných hor. Těžili ho pro ně naši političtí vězni, které tam zavřeli čeští komunisté a estébáci. A tito samí komunisté a estébáci nám dneska budou tvrdit, že zachraňují v Krušných horách lithium. To ho zase chtějí dát Rusům? A nebo bude tentokrát stačit, když skončí u slovenských oligarchů?"

Daniel Herman (20.5.2017) "Komunisté měli čtyřicet let čas na to, aby tuto zemi zdevastovali morálně a hospodářsky takovým způsobem, že se z toho hrabeme dodnes. A já tady pozvedám hlas proti této komunistické propagandě, která tady v roce 2017 zaznívá na půdě českého Parlamentu. Je to nepřijatelné a je to hanba české politiky, že komunisté stále v Parlamentu sedí."

Karel Čapek (17.1.1934) "Davy jsou po jisté stránce bezmocné; mohou pálit knihy nebo rozbíjet hlavy, ale nemohou zničit myšlenku. Myšlenku je možno jenom zradit. Davový člověk může nedbat vyššího rozumu, ale nemůže jej ponížit...To násilí dodají davy a jejich feldveblové; ale to troubovství roste z viny nebo ze spoluviny intelektu, jež prodává své prvorozenství za mísu čočovice. (…) Žádná kulturní hodnota nemůže být překonána, dokud není opuštěna. To pravé nebezpečí není ve vzpouře davů, nýbrž v slabosti hlav a povah, v trapném selhání těch, kdo mají své určení a poslání jako jedinci.“

Martin Schulz (8.5.2016):"Zbytky bývalého Československa, tedy republiky Česká a Slovenská, jsou dnes už jedinou a poslední částí Stalinem v letech 1944 a 1945 obsazené Evropy, která ještě výročí konce války vnímá jako připomenutí a oslavu „osvobození Rudou armádou“. Všichni ostatní – Poláci, Maďaři, Estonci, Litevci, Lotyši a další – už nejpozději od roku 1989 mluví o dvojí okupaci – nacistické a sovětské, o ztrátě samostatnosti a zločinech komunismu. Asi měli jiné dějiny. Nebo jsme jiní my - a mělo by nás to vést k zamyšlení."

François Voltaire: „Korán je nestravitelná kniha, jejíž každá stránka otřásá zdravým lidským rozumem. Učí strachu, nenávisti a pohrdání druhými. Vražda je v něm legitimní prostředek šíření a udržování této ďábelské doktríny. Znevažuje ženy, rozděluje lidi do tříd a žádá krev a ještě víc krve."

Ivan Hoffman: „Asi musíme padnout úplně na držku, když nechceme bojovat. Neštěstím této země je, že jí od listopadu 89 řídí jen ekonomové, kteří o člověku nevědí nic.“

Mark Twain: „Pravdu není těžké umlčet , ale dobře formulovaná lež je nesmrtelná.“

Jan Urban: "Komunistům se po válce podařilo přivlastnit si a reinterpretovat dějiny, poškodit ještě nehotovou národní identitu a vyrvat z ní vědomí kontinuity. Nejprve terorem a zastrašováním, později korumpováním poslušných poškodili na dlouhou dobu český národní rozvoj, víru ve společenství a občanské hodnoty slušnosti, v pravidla a spravedlnost.."

Albert Einstein: "Mnoho je kateder, ale málo šlechetných a moudrých učitelů. Velké jsou posluchárny, ale málo studentů toužících po pravdě a spravedlnosti."

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850: „Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Bohumil Sláma: "Miloš Zeman, už když byl ještě v plné kondici, byl anomální či hraniční osobností s mimořádným, zejména verbálním intelektem, avšak silně poznamenanou narcismem a egoismem. Nikdy neměl rozvinuté kritické myšlení (nezaměňovat se schopností kritiky) - jednak se v něm nikdy dostatečně nevycvičil, jednak ho silně zkreslovala jeho deformovaná osobnost. Vždy byl demagogem, lhářem a bezcharakterním, amorálním člověkem."

Albert Einstein: „Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na něj dívají, aniž by něco udělali.“ 

Mustafa Džemilev: „Za veřejný nesouhlas se sovětskou okupací Československa v roce 1968 jsem byl tři roky vězněn. Dnes mne prezident České republiky žádá, abych přijal anexi Krymu.“

Iveta Radičová (06.02.2015): "Proruské výroky prezidenta Miloše Zemana nebo slovenského premiéra Roberta Fica k ukrajinské krizi nejsou státnické a jsou vědomě určeny té části české a slovenské společnosti, která má sklon ke stesku po komunismu."

Albert Einstein: "Nebude-li technika sloužit nám, ale my jí, začneme produkovat generace idiotů.“

Aktuality a zajímavosti

Kalousek o Zemanovi a Babišovi (30.12.2020)

Konstruktivní přání k Novému roku (30.12.2020)

Kdo chtěl zabít Navalného (15.12.2020)

Zeman slouží Kremlu (07.12.2020)

Seznam ruských agentů (04.12.2020)

Prezident za hranou (03.12.2020)

Advent 2020 (01.12.2020)

Jak to bylo s Vlasovci

Babiš by měl skončit (17.03.2020)

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem (10.03.2020)

Babišův střet zájmů není údajný (05.03.2020)

Čest a svědomí technologů moci (15.02.2020)

Další tsunami lží s manipulace (05.02.2020)

Zpět na hlavní stránku