Lesk a bída amatérských kapel (23.09.2015)
Ono se řekne, máme pár dobrých muzikantů, založíme kapelu, jsme schopni slušné produkce a úspěch se musí dostavit. Počítáme s tím, že s tím budou nějaké náklady, případné příjmy jen minimální, všichni máme slušná zaměstnání, živit se tím nechceme, tak hurá do toho. Jenže, ono to tak jednoduché není. Kromě nutného vybavení kvalitními nástroji a aparaturou, jsou tu další možná důležitější okolnosti. K dosažení odpovídající hudební úrovně musí i dobří muzikanti pravidelně zkoušet. Z toho plyne nutnost zkušebny, jejíž velikost musí být úměrná počtu muzikantů. Provoz nebo nájem zkušebny, cesty na zkoušky atd. také něco stojí. Dosáhnout kvality, se kterou je možné jít na veřejnost, dá práci a také to chvíli trvá. Další předpokladem je, že kapelu musí někdo řídit jak hudebně, tak organizačně a dávat jí směr. A věc pravděpodobně nejdůležitější, tj. mít kde hrát a mít pro koho hrát. Samozřejmě lze hrát pouze pro vlastní uspokojení, ale tak či onak, bez posluchačů to dlouhodobě nejde. Každý muzikant vám potvrdí, že s pozitivní reakcí publika roste jeho výkon a potlesk je pro něj tou nejlepší odměnou, prázdný sál, nezájem osazenstva nebo odsudek naopak noční můrou. Za velmi důležité hledisko považuji skutečnost, jak se kapela svým stylem, repertoárem a vystupováním hodí do toho kterého prostředí a jak osloví příslušné publikum. Pokud se náhodou někdo domnívá, že vztahy mezi kapelami jsou přátelské a korektní, musím mu oponovat. Dle mých zkušeností to bývá spíše výjimkou. Vztahy jsou v lepším případě neutrální, ale také řevnivé, závistivé a nepřející. Některé kapely jsou, pro odstranění jim nepohodlné konkurence na tom kterém místě, ochotné hodně klesnout. Za více než 10 let činnosti jsme se mnohokrát stali terčem činnosti, kterou já nazývám „mydlením schodů“, projevující se zejména v šíření pomluv, nepravd a výmyslů s cílem vytlačit kapelu z určité štace nebo negativně ovlivnit pořadatele. Ono se nic tak úplně neutají, takže víme o těch, kteří v našem regionu tuto odpornou kampaň proti nám použili. Další, už ne tak velké překvapení pro mne bylo, že o angažmá na zajímavých akcích nebo uplatnění v rádiích rozhodují v prvé řadě reklama a známosti a teprve potom hudební kvalita. Faktem je, že každý hudební styl i každá kapela osloví jiný okruh posluchačů. Naše pojetí hudebních žánrů je poměrně široké a tím přicházíme o jednostranně vyhraněné fanoušky. O to více jsme vděční těm, kteří v naší muzice našli zalíbení, pravidelně navštěvují naše koncerty, oblíbili si naše cédéčka, ale i těm ostatním, kteří nám třeba "pouze" zatleskají.    


ZPĚT