Vítejte na oficiálních stránkách skupiny

Evergreeny k poslechu i k tanci

POZOR ! Vzhledem k epidemii covid-19 jsme museli zrušit většinu akcí v r. 2020 a 2021. Na rok 2022 zatím nic neplánujeme. Jak to bude dál, uvidíme...

Kontakt na kapelu najdete zde

Napište nám do naší
Návštěvní knihy

Náš facebook můžete navštívit zde

Stručně o kapele
HOM-BRE vznikla v r. 2006 a prošla vývojem od folk-country směrem k jazzu, zejména swingu a nevýhýbá se ani dalším žánrům. Široký repertoár kapely obsahuje cca 250 položek z oblasti country, swingu, jazzu, folku, rock-and-rollu, bigbeatu, popíku 60. až 90. let, retro, soundtracků ze známých filmů a také vlastních skladeb. Vydala 2 vlastní profilová CD (Nejvyšší čas 2008 a Divnej svět 2012). Pár skladeb z těchto CD můžete občas slyšet na Country Radiu.

OSA
Ochranný svaz autorský (dále OSA) je podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., prováděcích předpisů, mezinárodních dohod a smluv o zastupování, pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného repertoáru domácích a zahraničních autorů. Pořadatel veřejné hudební produkce má nejméně 10 dnů před akcí toto veřejné vystoupení ohlásit na OSA, vyžádat si svolení k užití hudebních děl a za užití zaplatit autorský provozovací honorář. Poplatky společnosti OSA za veřejné vystoupení hradí pořadatel akce a nikoliv hudební skupina. Neveřejná vystoupení   (uzavřená  společnost bez výběru vstupného - např. svatby, soukromé oslavy apod.)  jsou od těchto poplatků osvobozena.

Vyplnění žádosti OSA pro užití hudebních děl - ON-LINE

DOKUMENTY ke stažení:

Žádost pro užití hudebních děl - OSA - pdf
Žádost pro užití hudebních děl - OSA - doc
Sazebník - do 3000 osob - OSA - pdf

REPERTOÁROVÉ LISTY (Příloha k žádosti OSA)
- taneční akce (podepsaný) - pdf
- klubová vystoupení (podepsaný) - pdf

SMLOUVY
Vzor smlouvy o provedení hudební produkce - pdf

ZASTUPUJE NÁS